shutterstock_1165874380

GEEN ZIN IN DOUANE ADMINISTRATIE?


 

Flevo Trade Service is altijd op zoek naar nieuwe vormen van dienstverlening ter ondersteuning van uw douane activiteiten.

Een douane vergunning brengt de voordelen met zich mee dat u onder bepaalde voorwaarden geen invoerrechten hoeft af te dragen.

Een nadeel hiervan is dat dit veel administratie en dossiervorming met zich meebrengt.

Wanneer u geen invoerrechten hoeft te betalen, versterkt u uw positie in de markt.
Maar wanneer  u controle van de douane krijgt en uw administratie is niet op orde, kan de douane als nog beslissen de invoerrechten terug te vorderen.

Is uw bedrijf actief in de visserijsector?

Heeft u de douane vergunning Bijzondere Bestemming of Actieve veredeling?

  • Flevo Trade service doet uw aangiftes en houdt per aangifte netjes een dossier bij tot aan de voorwaarden van de vergunning voldaan zijn
  • Flevo Trade service verzorgt de periodieke verantwoording die u bij de douane af moet leggen in de vorm van een aanzuiveringsafrekening
  • Flevo Trade service houdt voor u in de gaten of u niet boven de toegestane limieten van uw vergunning komt
  • Wanneer u bericht van controle krijgt, krijgt u alles netjes gestructureerd digitaal aangeleverd

Heeft nog geen vergunning maar hier wel belangstelling voor,

of heeft u al wel een vergunning maar geen zin meer in de administratieve rompslomp,

neem contact met ons op!