Douanevervoer

OORSPRONGSDOCUMENTEN


 

Bij export van producten kan uw klant vragen om een oorsprongsbewijs. Zonder deze documentatie kunt u tegen moeilijkheden aanlopen, zoals vertraging van transport, kosten, boetes of weigering van goederen aan de grens. Flevo Trade Service helpt u graag bij het verlenen van deze documentatie, zodat u verzekerd bent van succesvolle goederenexport. Zo kunt u klanten de invoerrechten besparen, voorkomt u moeilijkheden, boetes of weigering van goederen. Flevo Trade Service adviseert u graag op het gebied van Certificaat Van Oorsprong, EUR1, EUR-MED en factuur verklaring!

Oorsprongsdocumenten zijn onder te verdelen in niet-preferentiële en preferentiële certificaten. Onder de niet-preferentiële certificaten valt het Certificaat van Oorsprong. Dit veelal verplichte certificaat wordt gevraagd vanwege politieke redenen.

Het EUR.1-certificaat is een preferentieel certificaat dat ervoor kan zorgen dat uw klant een verlaging of kwijtschelding van douanerechten ontvang. De hoogte van het douanerecht (invoerrecht) kan voor ieder land en product verschillend zijn. .